Mediator sądowy Jolanta Chlebowska - mediacje Częstochowa

Mediator sądowy Jolanta Chlebowska

"Prawością jest
sprawy sporne rozstrzygać raczej słowami aniżeli czynami;
i orzeczenie rozjemcy przenosić nad wyrok sądu,
bo rozjemca dostrzega to, co prawe,
a sędzia widzi tylko ustawę..."

/Etyka Nikomachejska/

mediator sądowy - mediacje Częstochowa

POTRZEBUJESZ POMOCY
W ROZWIĄZANIU
PROBLEMU - KONFLIKTU!

- Rodzinnego, sąsiedzkiego, karnego, gospodarczego.

SKORZYSTAJ Z POMOCY MEDIATORA !!

Posiadam uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawach sadowych: karnych, cywilnych, rodzinnych, nieletnich oraz pozasądowych (prywatnych).

Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

"Każdy ma prawo do dwóch darów:
trafienia do celu i błądzenia
w tym drugim przypadku .
zawsze znajdzie się ktoś mądry,
kto sprowadzi nas na właściwą drogę."

/PAOLO COELHO/